Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Hur ska man tänka kring avmaskning av häst?

Det finns mycket du som hästägare kan göra för att förebygga parasiter och mask hos din häst. Om du misstänker att din häst drabbas av maskangrepp är det en god idé att göra ett träckprov för att ta reda på om din häst behöver en avmaskningsbehandling. På grund av risken för resistens hos parasiter är numera alla avmaskningsmedel för häst receptbelagda.​

Hästar, parasiter och maskinfektioner

Hästen var ursprungligen ett strövande flockdjur som rörde sig kontinuerligt över stora landområden. Ägg från maskar och parasiter hann därför inte utvecklas till infektionsdugliga innan flocken hade vandrat vidare till nästa betesmark och ställde därför sällan till några hälsoproblem för hästarna. Idag betar hästar på mindre inhägnade områden, vilket innebär att risken för maskinfektioner hos nutidens hästar är större. Det är inte alla hästägare som har åtkomst till stora betesarealer och man använder inte sällan samma hästhage vinter- och sommartid. Dessutom är det vanligt med trängsel i hagarna då man blandar många hästar i olika åldrar och kanske även släpper in gästande hästar i området. Alla dessa aspekter är tillsammans en bidragande orsak till att dagens hästar löper större risk för skadlig maskförekomst. Genom att testa hästen för mask ett par gånger om året samtidigt som du upprätthåller en god hygien i hagar, tråg och paddock kan du minska smittorisken.​

Det är viktigt att förebygga, kontrollera och vid behov behandla parasitinfektioner hos häst. Det är viktigt att förebygga, kontrollera och vid behov behandla parasitinfektioner hos häst.

Träckprov för hästar

Eftersom man har upptäckt resistens hos parasiter i samband med rutinmässig avmaskning är alla preparat för avmaskning av häst numera receptbelagda. Hos oss på VetApotek hittar du träckprov för att kolla mask hos föl och vuxen häst. Du klickar enkelt hem Kollamasken här: https://vetapotek.se/produkt/kollamasken-hast-1st-7350026690079. Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik och avslöjar om din häst bär på stor blodmask, spolmask eller fölmask. Om du får ett recept på avmaskningsmedel utskrivet av din veterinär så kan du snabbt och smidigt beställa hem det via vår recepttjänst. Provet analyseras samma dag som det kommit till laboratoriet och svaret skickas senast påföljande dag. Om träckprovet behövs kompletteras med en odling får du besked cirka två veckor efter det första provsvaret. Svar sker med e-post eller brev. Förpackningen är en returförpackning med portot betalt och laboratoriearbetet är inkluderat i priset. Träckprov bör skickas till laboratoriet så snart som möjligt för ett säkert svar.

Kollamasken kan påvisa äggförekomst från:

 • Blodmask
 • Spolmask
 • Fölmask

Efter en avmaskningsbehandling är det
en god idé att ge hästen ett fodertillskott
med probiotika.

KollaMasken är ett smidigt kit
med allt du behöver för att göra
ett träckprov på din häst.

När ska man testa sin häst för mask?

Det är vanligt att hästägare gör träckprov på sina hästar på våren innan det är dags för betessläpp. Föl, nya hästar och gästande hästar bör testas innan de blandas med de andra djuren. En häst som uppvisar symptom bör också testas för maskparasiter. Testet kan utföras individuellt per häst eller som ett samlingstest för flera hästar som betar tillsammans. För att testa för stor blodmask krävs en särskild analys med hjälp av odling eller PCR-teknik. Provet bör därför göras ett par veckor innan eventuell avmaskning så att det även finns tid för en odlingsanalys. Om hästarna ska flyttas till nya beteshagar lägger man avmaskningen ett par dagar innan man släpper ut hästarna i den nya hagen. Unghästar på upp till 2 års ålder bör testas även under januari eller februari för att utröna förekomst av spolmask. Träckprov används även efter avmaskning för att försäkra att behandlingen har haft önskad effekt. Ofta läggs en strategisk avmaskningsplan upp i samarbete mellan veterinär och djurägaren och träckprovet är då en viktig del i processen.

Lämpliga tidpunkter för att kolla masken:

 • Vår, tidig sommar & höst
 • Januari till februari på hästar upp till 2 år
 • December till april – det går att analysera förekomst av stora blodmasken året om, men om hästen smittats föregående sommar så blir det någon gång mellan december och april som smittan kan upptäckas såvida hästen inte redan blivit avmaskad.
 • Om hästen visar symptom som matt päls eller återkommande diarré och kolik.

Symptom på att din häst behöver avmaskas

Hästar har naturligt en viss mängd parasiter i tarmen och en liten förekomst av mask är inte hälsovådligt för djuret. Det går inte att helt bli av med dessa parasiter utan endast minska maskförekomsten och på så sätt motverka de sjukdomssymtom som är parasitrelaterade. En stor mängd av liten blodmask, stor blodmask, bandmask och spolmask kan orsaka viktnedgång, matt päls och magåkommor som kolik och diarré hos hästen. Spolmask kan i vissa fall leda till lunginflammation hos det lilla fölet. Andra symptom på för stor maskförekomst kan vara klåda i bakdelen och vissa parasitarter, som styngflugans larver, kan åsamka skador i slemhinnor i hästens mun och magsäck.

Tips! Så minskar du risken för parasiter hos din häst

Det finns flera saker du som hästägare kan göra för att minska risken för parasitsmitta hos din häst. Skötsel och underhåll av beteshagar och vinterhagar, mockning och rengöring av hästhagarna och bra utfodringsrutiner är exempel på några. 

 • Om möjligt, ha olika hagar för sommar och vinter.
 • Se till att hagarna är så stora att hästarna aldrig behöver beta nära gödselhögar.
 • Nya hästar bör avmaskas tre dagar innan de släpps ut i hagen.
 • Mocka betesmarken, ta bort träck och gör rent i paddockar minst två gånger per vecka.
 • Gör träckprov & analys för stor blodmask på våren.
 • För protokoll på provtagningsdatum, resultat, avmaskningstidspunkt och vilket maskmedel som används för varje häst. För anteckningar över smittläget och vilken häst som avmaskades och när.
 • Utfodra hästarna från tråg istället för att lägga fodret direkt på betesmarken.
 • Låt hagarna vila ett år från betande hästar.
 • Låt hästarna beta med andra slags djur som exempelvis får eller kor.
 • Sätt en skörd grovfoder i betesmarken innan du släpper ut hästarna.
 • Om möjligheten finns, plöj upp beteshagen och sätt en gröda, skörda och så nytt bete.
 • Styngflugans gulvita larver syns med blotta ögat i hästens päls och mun – dessa går att försiktigt skrapa bort för att minska besvären hos hästen.