Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Frontline

Frontline vet. Hund spot-on, lösning 100 mg/ml 6 x 0,67 ml

Insekticid och akaricid mot fästingar, loppor och löss

Kontraindikationer
Känd fipronilöverkänslighet. Frontline vet skall inte användas på sjuka djur (systemiska sjukdomar, feber etc.) eller djur under konvalescens. Använd inte på kaniner eftersom biverkningar inklusive dödsfall har rapporterats. Använd...