Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Hill's Prescription Diet

Hill's Prescription Diet Canine u/d Urinary Care 12x370 g

Kliniskt bevisad att minska urat-, oxalat- och cystinstensbildning hos hundar.

Hur det hjälper:
För näringsmässig hantering av hundar med allvarlig njursjukdom. Allvarlig njursjukdom karraktäriseras av flera allvarliga och även livshotande symtom som kan förekomma hos din hund. Detta tillstånd, även kalla...