Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Orijen

Orijen Dog Regional Red 11,4 kg

Orijen Dog Regional Red för alla livsstadier innehåller färsk färskt anguskött, vildsvin, slättbison, romneylamm och yorkshiregris. Ge din hund något som liknar dess naturliga diet. Hunden får näring från 38% näringsrikt protein och endast 18% lågglykemiska kolhydrater.
2/3 av fodret innehåller färskt (ky...