Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Orijen

Orijen Dog Regional Red 2 kg

Orijen Dog Regional Red för alla livsstadier innehåller färsk färskt anguskött, vildsvin, slättbison, romneylamm och yorkshiregris. Ge din hund något som liknar dess naturliga diet. Hunden får näring från 38% näringsrikt protein och endast 18% lågglykemiska kolhydrater.
2/3 av fodret innehåller färskt (ky...