Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Hill's

Hill's erbjuder högkvalitativt foder och använder endast skonsamma, icke-invasiva metoder för att utveckla nutritionsteknik som gör att hundar och katter runtom i världen kan få ett långt och friskt liv. Med stort fokus på husdjurens individuella hälsoaspekter och livsstil, framställer de friskfoder och veternärfoder som täcker behovet hos hundar och katter av alla åldrar och raser. De fyra varumärkena Prescription Diet, Science Plan, VetEssentials och Ideal Balance har olika användningsområden.

  • Prescription Diet-foder är sammansatta för att hantera specifika sjukdomstillstånd som kan utvecklas hos hundar och katter. 
  • Science Plan ger kliniskt bevisade fördelar som främjar vitalitet och ökar välbefinnandet hos friska hundar och katter i alla åldrar och livsstadier, med noggrant balanserade produkter.
  • Ideal Balance-foder är naturliga foder för friska hundar och katter i olika livsstadier. 
  • VetEssentials-foder erbjuder förebyggande nutrition för varje livsstadium.

Hos oss på VetApotek hittar du bara högkvalitativa fodermärken med bred expertis och en stor kärlek till djur. Därför är vi glada över att presentera Hill’s mångfacetterade sortiment av katt- och hundfoder. Utforska Hill’s på VetApotek och ge din fyrbenta kompanjon de allra bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv.