Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Hill's

Hill's erbjuder högkvalitativt foder och använder bara skonsamma, icke-invasiva metoder som krävs för att utveckla nutritionsteknik som gör att hundar och katter runtom i världen kan få ett långt och friskt liv. De fyra varumärkena Prescription Diet, Science Plan, VetEssentials och Ideal Balance har olika användningsområden.

Prescription Diet-foder är sammansatta för att hantera specifika sjukdomstillstånd som kan utvecklas hos hundar och katter. 

Science Plan ger kliniskt bevisade fördelar som främjar vitalitet och ökar välbefinnandet hos friska hundar och katter i alla åldrar och livsstadier, med noggrant balanserade produkter.

Ideal Balance-foder är naturliga foder för friska hundar och katter i olika livsstadier. 

VetEssentials-foder erbjuder förebyggande nutrition för varje livsstadium.