Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Vitaminer och mineraler för hästens behov

Hästens näringsbehov är individuellt och påverkas av kroppsvikt, prestations- och arbetsnivå och förutsättningar som till exempel ålder eller särskilda behov i samband med t.ex. dräktighet, tillväxtperiod eller sjukdom. Den största delen av näringsbehovet i hästens foderstat täcks av protein och energi, men hästen har också ett behov av så kallad mikronäring i form av mineraler och vitaminer.

Hästens behov under hösten

Under hösten sker flera förändringar för många hästar. De flyttas från sommarbetet till vinterhagarna och lösdrift eller box. Under hösten byter även hästen från sommarpäls till vinterpäls vilket ger ett förändrat näringsbehov. Det går åt protein och energi då hästen byter päls och det är viktigt att foderstaten är balanserad och att hästen får i sig tillräckligt med protein och vitaminer. Trikem Protein Complex är ett bra alternativ att lägga till hästens fodergiva när det finns ett behov av extra protein.

Tillskott av B-vitamin - när behövs det?

Vid förändringar i hästens träning, miljö (som t.ex. vid installning eller flytt), foderstat eller vid pälsbyte kan det uppstå ett ökat behov av B-vitamin hos hästen. B-vitaminer är vattenlösliga och lagras inte i någon betydande mängd i kroppen. Överskottet försvinner ut med hästens urin. B-vitamin finns både i flytande form och som B-vitamin pellets.

Behöver du hjälp med att beräkna din hästs foderstat?

Trikem har egna rådgivare som mer än gärna hjälper till med frågor kring utfodring, mineraler och vitaminer. Klicka här för att komma i kontakt med Trikems rådgivare.