Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Hur ska man tänka kring avmaskning av häst?

Man ska inte avmaska hästen i onödan - det kan leda till resistens hos parasiter. På grund av risken för resistens är numera alla avmaskningspreparat för häst receptbelagda. För att ta reda på om hästen behöver avmaskas eller inte görs ett så kallat träckprov, vilket innebär att hästens träck skickas till laboratorie för analys. Bästa tiden för träckprov är på våren eller försommaren innan det är dags att släppa hästarna på bete. I denna artikel kan du läsa mer om träckprov, avmaskning av häst och vad du som hästägare kan göra för att förebygga parasitangrepp hos din häst.

Hästar, parasiter och maskinfektioner

Hästen var ursprungligen ett strövande flockdjur som rörde sig kontinuerligt över stora landområden. Ägg från maskar och parasiter hann därför inte utvecklas och bli infektionsdugliga innan flocken hade vandrat vidare till nästa betesmark och ställde därför sällan till några hälsoproblem för hästarna. Idag betar hästar på mindre inhägnade områden, vilket innebär att risken för maskinfektioner hos nutidens hästar är större. Det är inte alla hästägare som har åtkomst till stora betesarealer och man använder inte sällan samma hästhage vinter- och sommartid. Dessutom är det vanligt med trängsel i hagarna då man blandar många hästar i olika åldrar och kanske även släpper in gästande hästar i området. Alla dessa aspekter är tillsammans en bidragande orsak till att dagens hästar löper större risk för skadlig maskförekomst.

Det är viktigt att förebygga, kontrollera och vid behov behandla parasitinfektioner hos häst. Det är viktigt att förebygga, kontrollera och vid behov behandla parasitinfektioner hos häst.

Träckprov för hästar

Eftersom man har upptäckt resistens hos parasiter i samband med rutinmässig avmaskning är alla preparat för avmaskning av häst numera receptbelagda. Hos oss på VetApotek hittar du träckprovskit "Kollamasken" som används för att kontrollera parasitbördan hos häst. Kitet innehåller allt du behöver för att ta ett träckprov och själva förpackningen är en returförpackning med portot betalt och laboratoriearbetet är inkluderat i priset. Du klickar enkelt hem Kollamasken här >>

Träckprov bör skickas till laboratoriet så snart som möjligt för ett säkert svar. Provet analyseras samma dag som det kommit till laboratoriet och svaret skickas senast påföljande dag. Provet analyseras av Vidilab som är Sveriges ledande laboratorium inom träckprovsdiagnostik och avslöjar om din häst bär på stor blodmask, spolmask eller fölmask. 

När ska man testa sin häst för mask?

Den bästa tiden för träckprov är under våren (april-juni) och på hösten (september-oktober). Provtagningen under våren inför betessläpp är den allra viktigaste - genom den kan du förhindra att hästar för med sig parasiter till betet där den mesta smittan kan ske.

Unghästar, nya hästar och gästande hästar bör testas innan de blandas med den övriga flocken. En häst som uppvisar symptom bör också testas. För att testa för stor blodmask krävs en särskild analys med hjälp av odling eller PCR-teknik. Provet bör därför göras ett par veckor innan eventuell avmaskning så att det även finns tid för en odlingsanalys. Om hästarna ska flyttas till nya beteshagar lägger man avmaskningen ett par dagar innan man släpper ut hästarna i den nya hagen. Unghästar på upp till 2 års ålder bör testas även under januari eller februari för att utröna förekomst av spolmask. Träckprov används även efter avmaskning för att försäkra att behandlingen har haft önskad effekt. Ofta läggs en strategisk avmaskningsplan upp i samarbete mellan veterinär och djurägaren och träckprovet är då en viktig del i processen.

Lämpliga tidpunkter för att kolla masken:

 • Vår, tidig sommar & höst
 • Januari till februari på hästar upp till 2 år
 • December till april – det går att analysera förekomst av stora blodmasken året om, men om hästen smittats föregående sommar så blir det någon gång mellan december och april som smittan kan upptäckas såvida hästen inte redan blivit avmaskad.
 • Om hästen visar symptom som matt päls eller återkommande diarré och kolik.

Ovan allmänna riktlinjer kan behöva anpassas utifrån dina och din hästs förutsättningar. Det är en god idé att anlita en kunnig veterinär som kan hjälpa dig med det viktiga förebyggande arbetet kring mask- och parasitkontroll.

Symptom på att din häst behöver avmaskas

Hästar har naturligt en viss mängd parasiter i tarmen och en liten förekomst av mask är inte hälsovådligt för djuret. Det går inte att helt bli av med dessa parasiter utan endast minska maskförekomsten och på så sätt motverka de sjukdomssymtom som är parasitrelaterade. En stor mängd av liten blodmask, stor blodmask, bandmask och spolmask kan orsaka viktnedgång, matt päls och magåkommor som kolik och diarré hos hästen. Spolmask kan i vissa fall leda till lunginflammation hos det lilla fölet. Andra symptom på för stor maskförekomst kan vara klåda i bakdelen och vissa parasitarter, som styngflugans larver, kan åsamka skador i slemhinnor i hästens mun och magsäck.

Vuxna hästar som lever i små flockar med god tillgång på beteshagar behöver sällan avmaskas. Föl och åringar ska däremot avmaskas regelbundet - kontakta din veterinär för vidare rådgivning. 

Tips! Så minskar du risken för parasiter hos din häst

Det finns flera saker du som hästägare kan göra för att minska risken för parasitsmitta hos din häst. Skötsel och underhåll av beteshagar och vinterhagar, mockning och rengöring av hästhagarna och bra utfodringsrutiner är exempel på några. 

 • Om möjligt, ha olika hagar för sommar och vinter.
 • Se till att hagarna är så stora att hästarna aldrig behöver beta nära gödselhögar.
 • Nya hästar bör testas och eventuellt avmaskas innan de släpps ut i hagen.
 • Mocka betesmark och hagar minst två gånger per vecka.
 • Gör träckprov & analys för stor blodmask på våren.
 • För protokoll på provtagningsdatum, resultat, avmaskningstidspunkt och vilket maskmedel som används för varje häst. För anteckningar över smittläget och vilken häst som avmaskades och när.
 • Utfodra hästarna från tråg istället för att lägga fodret direkt på betesmarken.
 • Låt hagarna vila ett år från betande hästar.
 • Växelbeta hagarna med andra slags djur som exempelvis får eller kor.
 • Sätt en skörd grovfoder i betesmarken innan du släpper ut hästarna.
 • Om möjligheten finns, plöj upp beteshagen och sätt en gröda, skörda och så nytt bete.
 • Styngflugans gulvita larver syns med blotta ögat i hästens päls och mun – dessa går att försiktigt skrapa bort för att minska besvären hos hästen.