Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Bactiguard

Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag med syfte att förebygga infektioner. Vi erbjuder säker, kostnadseffektiv och lättanvänd infektionsförebyggande teknologi och lösningar inom fem terapeutiska områden – ortopedi, urologi, intravaskulär/intensivvård, dental och sårvård.​