Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag som i över 130 år har forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. De tillverkar läkemedel inom områdena hjärta och kärl, onkologi, lungssjukdomar och metabola sjukdomar.