Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Dronbits

Avmaskning i tablettform för hund

Dronbits är en behandling mot blandinfektioner av olika arter av rundmaskar och bandmaskar hos hundar och valpar. Tabletterna ges via djurets mun och har en köttsmak som uppskattas av de flesta hundar. Läs bipacksedel innan administrering, försäkra dig om din hunds exakta kroppsvikt och följ doseringsanvisningarna noggrant.

  • Avmaskningsmedel i tablettform för hund
  • Mot blandinfektioner av olika arter av rundmask & bandmask
  • Mot piskmask, hakmask, spolmask
  • Ges via munnen
  • Med välsmakande köttsmak

På grund av risken för utveckling av resistens hos parasiter har man slutat att rekommendera rutinmässig eller förebyggande avmaskning hos hundar. Avmaska ditt djur endast om du är säker på, eller om du starkt misstänker förekomst av mask hos ditt djur. Dels för att skona djurets mage och dels för att undvika faran för att avmaskningsmedlet blir verkningslös mot resistenta parasiter.