Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket

Stress & Nervositet

Hundar är rutindjur som kan uppleva stress och oro i samband med omställningar som exempelvis flytt, förändrade familjesituationer eller resor. Symptom på att din hund lider av stress eller ångest kan vara orolig mage, överdrivet tvättande eller ökad salivproduktion. Andra indikationer kan vara förändrad aptit, ändring i beteendet samt urinering på olämpliga ställen.