Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Banminth

Banminth vet. oral pasta för katt 12% 3 g

Avmaskning av katt med spol- eller hakmaskinfektion.

Förvaras vid högst 25° C.

DOSERING
Normaldosen är 58 mg pyrantelpamoat per kg kroppsvikt motsvarande 0,5 g pasta, dvs ett streck på doseringssprutan. En doseringsspruta om 2 g räcker till 4 kilo och 3 g till 6 kilo.
För att säkerställa korrekt dosering...