Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Vetoquinol

Dronbits, tablett 525 mg/504 mg/175 mg 2 tabletter

För behandling av blandinfektioner med olika arter av rundmaskar och bandmaskar.

Ska endast ges via munnen.

Dosering
För behandling av hund, 1 tablett per 35 kg kroppsvikt (15 mg febantel, 14,4 mg pyrantelembonat och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt).

Dosera enligt följande:
Kroppsvikt (kg) - Antal table...