Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Virbac

Milpro vet 12,5 mg/125 mg, filmdragerade tabletter för hundar, 2 st

För hund: Behandling av blandinfektioner med vuxna bandmaskar och rundmaskar av följande arter:

Bandmaskar (cestoder):
Dipylidium caninum
Taenia spp.
Rävens dvärgbandmask (Echinococcus spp).
Mesocestoides spp.

Rundmaskar (nematoder):
Hakmask (Ancylostoma caninum)
Spolmask (Toxocara canis; Toxascaris leon...