Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Virbac

Milpro vet 12,5 mg/125 mg, filmdragerade tabletter för hundar, 2 st