Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Virbac

Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter för små katter och kattungar, 2 st

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel: endektocider; milbemycin, kombinationer.

Katt: Behandling av blandinfektioner med immatura och vuxna cestoder (bandmaskar) och vuxna nematoder (rundmaskar) av följande arter:

Cestoder:
Echinococcus multilocularis,
Dipylidium caninum,
Taenia spp.

Nem...