Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Vetoquinol

Avmaskningsmedel Vetoquinol Welpan vet. oral suspension 50 ml

5 mg/ml+15 mg/ml

För behandling av rundmaskinfektioner hos valpar och unga hundar upp till ett års ålder, orsakade av:
Spolmask
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Hakmask
Ancylostoma caninum
Uncinaria stenocephala
Piskmask
Trichuris vulpis

Kontraindikationer
Använd inte samtidigt med produkter som innehål...