Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Axilur

Axilur vet., oral suspension för hund och katt 10% 50 ml

Behandling av parasitinfektion med fullvuxna stadier och larvstadier av rundmaskarna:
- Spolmask (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina)
- Hakmask (Ancylostoma caninum, Ancylostoma tubæforme, Uncinaria stenocephala)
- Piskmask (Trichuris vulpis)
- Lungmask (Aelurostrongylus abstrusus)
- Magmask...