Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Frontline

Frontline Comp. Hund >40 kg spot-on lösning 402 mg/361,8 mg 3x4,02 ml

Mot loppangrepp eller samtidiga angrepp av loppor och fästingar och/eller pälsätande löss på hund.

Den insektsdödande effekten mot nya angrepp av vuxna loppor kvarstår i 8 veckor. Förökning av loppor förebyggs i 8 veckor efter appliceringen genom hämning av utvecklingen av ägg (ovicid effekt) samt larver...