Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Milbemax

Milbemax vet. för katter 2 styck Filmdragerad tablett

Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder).

Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
Beroende på kattens vikt ä...