Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Virbac

Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter, 2 st